تابعFlash Player 6.0 getDepth

با سلام خدمت شما دوستان عزیز
امروز می خواهیم در ادامه مبحث قبلی , با بسط دادن تابعswapDepths و توضیح مبحث جدید به عنوان مبحثی مرتبط با مبحث قبل می پردازیم .
( ما در نهایت پس از تکمیل توضیحات کافی در مورد توابع مورد نیاز اقدام به ساخت محیطی شبیه به ویندوز به تکمیل اولین سری از آموزش خود خواهیم رسید . )
مقدمه :
این تابع یکی از توابع اشیا MovieClip ها (البته از این تابع برای Button و Textfieldها نیز میتوان استفاده کرد ) است از این تابع به شکل زیر استفاده می شود .
( )object.getDepth
Object :
آدرس شی مورد نظری که عمق این شی در فیلم فلش برای ما اهمیت دارد .
مقدار برگشتی :
مقدار برگشتی این تابع عددی integer است که عمق شی در فیلم فلش را مشخص می کند از این مقدار می توان به عنوان پارامتری برای تابع swapDepths استفاده کرد که باعث جابجایی شی به عمق مورد نظر می شود .
مثال :
همان گونه که در مثال معلوم است در فیلم فلش دو شی MovieClip داریم که به نام های Layer1 و Layer2 هستند ما با استفاده از تابع swapDephts , getDepth ( استفاده از عمق فیلم )و با کمک رویداد کلیکButton جای این دو شی را عوض می کنیم .
کد :
تمام کد استفاده شده در این مثال به شرح زیر است :

} ( )function Click_Button_Depth
;( )L1=_root.Layer1.getDepth
;( )L2=_root.Layer2.getDepth

;(root.Layer1.swapDepths(L2_
;(root.Layer2.swapDepths(L1_

;( )Layer1_Text=_root.Layer1.getDepth
;( )Layer2_Text=_root.Layer2.getDepth

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.