نگوئید برنامه نویسی آسان است؟

عکس بالا در دفتر NYC مایکروسافت از سه طراح جوان موفق گرفته شده که روی اپلیکیشن هایشان کار می کنند. من عبارت ( نگوئید برنامه نویسی آسان است! ) را در برنامه WWDC اپل دیدم و خودم نیز همینطور فکر کردم ، لحظه ای تامل کنید، برنامه نویسی سخت است ولی مطمئنا با ارزش و […]