مشکل با کنترل های ASP.NET شرکت Telerik

حتما شما هم با کنترل های فوق العاده شرکت Teleik آشنا هستید ، به حق در حال حاضر یکی از بهترین شرکت های تولید کننده کنترل برای محصولات توسعه نرم افزاری شرکت مایکروسافت است . تا به امروز چندین بار به یک مشکل خیلی جالبی در مورد کنترل های ASP.NET این شرکت برخوردم و ساعت […]

بودن یا نبودن مسئله این است ! اولین نوشته

خیلی وقت بود دوست داشتم که محیطی رو فراهم کنم تا بتونم هر مورد یا موضوع جدیدی و جالبی رو که بهش بر می خورم با دیگران به اشتراک بذارم ، برای خودم و برای دیگرانی که علاقمند موضوعات مشترک بین من و اونها است . به قول دوستان پویا باشم ! شاید هم می […]